Soluție software pentru gestiunea și controlul fluxurilor operaționale existente într-o fabrică de Nutrețuri și Furaje

Pe scurt:
• Domeniu: Nutrețuri și Furaje
• Echipa SOFT TEHNICA: 4 angajati
• Durata Proiect: 6 luni
• Servicii: Dezvoltare Software

Situație
Un control bun asupra etapelor de producție, aprovizionare și livrare reprezintă un obiectiv esențial în atingerea rezultatelor propuse , dar și obținerea unui flux de producție adaptat la cerințele externe. Un producător important de Nutrețuri și Furaje a dorit integrarea operațională a tuturor punctelor de lucru ( 4 fabrici la nivel național), preluarea automată a datelor din liniile de producție, prelucrarea acestora în timp real, gestiunea activității de vânzare, transport și livrare.

Soluție:
Colaborarea permanentă cu echipa clientului și înțelegerea nevoilor specifice/domeniului de activitate au reprezentat punctele forte ale parteneriatului. Echipa Soft Tehnica a propus realizarea unei soluții integrate cu functionalitati specifice departamentelor implicate in activitatea de vânzare, aprovizionare, producție, livrare si transport.
Mai jos sunt menționate principalele funcționalități dezvoltate pentru a asigura un flux de lucru corect, o corelare perfectă între procese și între cele 4 puncte de lucru.
Functionalități generale
1. Modul Gestiune Stocuri:
• Asigură o evidență clară asupra stocurilor de materii prime (la nivel de punct de lucru), o secțiune specifică pentru importul de rețete (aferente produselor comercializate), validarea și gestionarea acestora.
• Permite automatizarea procesului de productie: Note de productie (încărcare produs finit și descărcare din gestiune a materiilor prime).
• Permite generarea de documente de descarcare din gestiune produse livrate.

2. Modul Comenzi:
• Facilitează gestionarea comenzilor cu posibilitatea planificării la nivel de produs.
• Se pot planifica livrări multiple la nivel de comandă/produs.
• Permite generarea de documente necesare procesului de livrare.

3. Modul Rapoarte: asigură generarea de rapoarte referitoare la activitățile de – Dozare live, Raport de fabricatie, Dozare de ingredient.

4. Modul Logistică: Asigură un control precis a activităților de transport, corelate cu procesul de producție.

5. Modul Rețete: Gestionează nomenclatorul de rețete, prin adăugare, actualizare sau ștergere.

6. Modul Materii Prime: asigură introducerea datelor referitoare la resurse , în funcție de anumiți parametrii. Toate informașiile sunt gestionate în nomenclatorul de Materii Prime.

7. Modul Control Calitate: asigură realizarea unui dosar documente de calitate a produsului finit.

Avantajele procesului de digitalizare și automatizare a proceselor din cadrul unei companii sunt evidente – eficientizarea și simplificare întregii activități, prin optimizarea etapelor de producție, corelarea stocului de materii prime cu fluxul de comenzi și rețetele din spatele fiecărui produs. Gestionarea activității de logistică și transport devine ușor de controlat prin alocarea optimăa resurselor.