„PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN”

COMPANII PERFORMANTE PRIN RESURSE UMANE COMPETITIVE

Solicitant : S.C. SOFTTEHNICA S.R.L.
Axa prioritara 3 : Locuri de munca pentru toți
Obiectiv specific 2.2 : Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunatățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

Contact

Ne puteți contacta la adresa de e-mail office@soft-tehnica.com, Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10

Pentru mai multe detalii vizitati site-ul proiectului: http://www.performeaza.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea nivelului de competență profesională a managerilor, antreprenorilor și angajaților din departamentele de resurse umane din firmele românești cu ajutorul instrumentelor și metodelor specifice și adaptarea afacerilor la cerințele din domeniile competitive SNC și SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv specific 1:

Derularea unei campanii de constientizare a angajatorilor la nivelul regiunilor SV, S, SE, NE, V, C, NV privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua.

Obiectiv specific 2:

Furnizarea de programe de formare in management si de perfectionare/specializare in domeniul resurselor umane a unui numar de 504 persoane, ce va avea ca rezultat cresterea performantelor in plan profesional a acestora.

Obiectiv specific 3:

Dezvoltarea cunostintelor si competentelor profesionale pentru 292 departicipanti membri ai GT prin aplicarea unor instrumente si metode specifice.