„Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică”

DEZVOLTAREA UNEI SOLUŢII INOVATIVE DE MANAGEMENT SAAS
PENTRU DOMENIILE HORECA ŞI RETAIL

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Solicitant : S.C. SOFTTEHNICA S.R.L.
Autoritatea contractantă : Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa prioritara 2 : Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Acțiunea 2.2.1 : Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
Obiectiv specific 2.2 : Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Contact

În cadrul acestui proiect, persoana de contact este: Iulian-Vasile Popescu, Manager de Proiect, telefon (+40) 764 444 544, e-mail: office@soft-tehnica.com

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Obiectivul general este de a dezvolta un sistem integrat inovator de gestiune a activităţilor operaţionale ale operatorilor economici din domeniul HoReCa şi retail care permite integrarea infrastructurii necesare într-o platformă software accesabilă online.

Obiectivele specifice care vor fi atinse prin proiect sunt:
OS1. Dezvoltarea unei platforme software de tip Cloud, ce va integra și eficientiza toate funcționalitățile necesare operațiunilor de vânzare și a celor conexe, din sectoarele de retail și HoReCa, care să îmbunătățească sistemul actual de gestiune împovărat cu o infrastructură complexă.
OS2. Realizarea unui modul fiscal (placă) pentru imprimante fiscalizabile, proiectat pentru conectare la router în baza protocoalelor Ethernet / WiFi.
OS3. Crearea și implementarea în cadrul platformei software a unei funcționalități de tip Hub de facturare, care să faciliteze transmiterea datelor de la furnizor la beneficiar într-un format ce va permite procesarea automată a recepțiilor de marfă și alte aplicații de interoperabilitate cu valoare adăugată.
OS4. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu ceilalți membri ai clusterului Elinclus, ce se găsesc pe lanțul de valoare aferent dezvoltării soluției TIC propuse, pentru transfer de cunoștințe și generare de avantaje competitive.